İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

Dezenfeksiyon nedir

Dezenfeksiyon Nedir

İlk olarak, dezenfektan ve antiseptik arasındaki fark, her ikisinin de benzer etkileri olduğundan – antimikrobiyallerdir. Dezenfektanlar insanlarda kullanılmaz, zemin, duvar, sandalye gibi şeylerde kullanılır. Antiseptikler canlılarda kullanılır. Yaygın dezenfektanlar arasında alkoller, kuaterner amonyum tuzları, formaldehit ve glutaraldehit, ağartıcı, kloramin, klor dioksit, ozon, gümüş dihidrojen sitrat ve timol bulunur. Kimyasal olmayan bir dezenfektan UV ışığıdır.

dezenfeksiyon
dezenfeksiyon

Bazı antiseptikler şunlardır: hidrojen peroksit, iyot, poliheksanid ve povidon-iyot, alkol, borik asit ve benzalkonyum klorür. İlk olarak, dezenfektan ve antiseptik arasındaki fark, her ikisinin de benzer etkileri olduğundan – antimikrobiyallerdir. Dezenfektanlar insanlarda kullanılmaz, zemin, duvar, sandalye gibi şeylerde kullanılır. Antiseptikler canlılarda kullanılır. Yaygın dezenfektanlar arasında alkoller, kuaterner amonyum tuzları, formaldehit ve glutaraldehit, ağartıcı, kloramin, klor dioksit, ozon, gümüş dihidrojen sitrat ve timol bulunur. Kimyasal olmayan bir dezenfektan UV ışığıdır. Bazı antiseptikler şunlardır: hidrojen peroksit, iyot, poliheksanid ve povidon-iyot, alkol, borik asit ve benzalkonyum klorür.

dezenfektan

Dezenfeksiyon sterilizasyon demek değildir. Sterilizasyon korunmaya çalışılan ürüne bulaşabilecek patojen olan ya da olmayan tüm mikroorganizmaların yok edilmesidir. Sağlıklı olduğu halde mikrop taşıyanların çokluğu ve bulaşıcı hastalıkların belirsiz biçimlerinin sıklığı nedeniyle dezenfeksiyonun etkisi kısıtlıdır. Özellikle dolaysız ve büyük bulaşmaları sınırlar. Dezenfektanların etki biçimi, ışığın, ateşin, kostiklerinki(sönmemiş kireç) gibi fiziksel ya da mekaniktir. Ancak yaygın dezenfektanlar, kimyasal maddelerdir. Bunlar üç değişik biçimde kullanılabilir. Gaz halde (formol buharı,klor, kükürt dioksit, etilen oksit) Sıvı halde (fenol, krezilol, klorofenol, bakır sülfat, demir sülfat, demir permanganat, oksijenli su, tentürdiyot) Katı ya da kıvamlısıvı halde (Kireç, kalsiyum klorür, trioksimetilen)..

Özellikle enfeksiyondan kurtulan bir virüs veya bakteri ; özellikle cansız nesneler üzerinde zararlı mikroorganizmaların vejetatif formlarını (bakteri ve mantarlar gibi) yok eden ancak sporları yok etmede daha az etkili olan bir kimyasaldır. İlk olarak, dezenfektan ve antiseptik arasındaki fark, her ikisinin de benzer etkileri olduğundan – ntimikrobiyallerdir. Dezenfektanlar insanlarda kullanılmaz, zemin, duvar, sandalye gibi şeylerde kullanılır. Antiseptikler canlılarda kullanılır. Yaygın dezenfektanlar arasında alkoller, kuaterner amonyum tuzları, formaldehit ve glutaraldehit, ağartıcı, kloramin, klor dioksit, ozon, gümüş dihidrojen sitrat ve timol bulunur. Kimyasal olmayan bir dezenfektan UV ışığıdır. Bazı antiseptikler şunlardır: hidrojen peroksit, iyot, poliheksanid ve povidon-iyot, alkol, borik asit ve benzalkonyum klorür.